Εορταστικό Ωράριο

Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά

Κυριακή 22/12/2019

11 π.μ. – 6 μ.μ.

Δευτέρα 23/12/2019

9 π.μ. – 9 μ.μ.

Τρίτη 24/12/2019

9 π.μ. – 6 μ.μ.

Παρασκευή 27/12/2019

9 π.μ. – 9 μ.μ.

Σάββατο 28/12/2019

9 π.μ. – 6 μ.μ.

Κυριακή 29/12/2019

11 π.μ. – 6 μ.μ.

Δευτέρα 30/12/2019

9 π.μ. – 9 μ.μ.

Τρίτη 31/12/2019

9 π.μ. – 6 μ.μ.

Πέμπτη 02/01/2020

9 π.μ. – 9 μ.μ.

Παρασκευή 03/01/2020

9 π.μ. – 9 μ.μ.
Δευτέρα 06/01/2020 το κατάστημα θα παραμείνει κλειστό
Menu